news by SP7JASO
CHUTIN PUJ, JABAĆ PIS, KURIA MAĆ !
nagłówki wiadomości z różnych portali informacyjnych
zaznacz stronę lub strony i wciśnij przycisk 'wybierz strony', otrzymasz nagłówki wiadomości z wybranych portali'
możesz również znaleźć artykuły zawierające dane słowo lub słowa wypełniając poniższe pole lub pola
znak ! na początku wyrazu neguje poszukiwany wyraz

ostatnie zarejestrowane warunki atmosferyczne i poziomy zanieczyszczenia powietrza
zaznacz miasto lub miasta i wciśnij przycisk 'wybierz pogodę'

znak sp7jaso
news ver.: 22.1110

links: 0 (0/0), weather: 0
total headlines: 295 564, weather: 2 245
total refreshes: 21 889, downloads: 206, e-mails: 39
links clicked: 2 177, just text: 3 057
exec. time: 0.028 [ s ], total exec. time: 4:48:53.797
--- end of page

our sponsor
sosa design and project management

Poprawny CSS!

e-mail sp7jaso